top of page

Merkevarebygging og forhold har mer til felles enn man skulle tro.

I følge google er det flere faktorer som spiller inn når man vurderer å inngå i et forhold, blant annet er det kjemi, felles verdier og interesser, kommunikasjon, kompatibilitet, tillit og kjærlighet.


Kjemi er viktig for å føle en sterk forbindelse med den andre personen, mens felles verdier og interesser hjelper til å bygge et sterkt og varig forhold. Kommunikasjon er avgjørende for å kunne snakke åpent og ærlig med hverandre, mens kompatibilitet hjelper til å forstå og akseptere hverandres unike personligheter. Tillit er grunnlaget for et sterkt forhold, og kjærlighet er viktig for å ønske å tilbringe resten av livet sammen med denne personen. Disse kvalitetene kan også overføres til merkevarebygging, slik jeg ser det.Akkurat som man ikke alltid vet når man faller for en person, kan det være vanskelig å sette fingeren på nøyaktig når og hva som gjorde at man liker eller føler seg tiltrukket til en spesifikk merkevare. Det kan være en kombinasjon av flere faktorer, som design, kvalitet, omtale og personlig tilknytning. Men om man bytter ut eller ikke følger det verdiene som er uttrykt mister målgruppen tillit til merket. Det er viktig merkevaren er tydelig i sine verdivalg, slik at målgruppen får tid og mulighet til å bli kjent og tilslutt ønske å kjøpe og leve livsstilen, med andre ord inngå "et forhold" med merket. Ser du hvor jeg vil hen?


For når man først har falt for en merkevare, kan det være svært vanskelig å bytte den ut. Man har ofte et sterkt forhold til den, og den har blitt en del av ens identitet. Det samme gjelder et forhold. Når man har bygget et sterkt forhold til en person og stoler på dens verdier, er det svært vanskelig å tenke seg å leve uten denne personen i ens liv.


Så slik jeg ser det har merkevarebygging og forhold mye til felles. Begge krever tid, dedikasjon og kontinuitet for å bygge et sterkt og varig forhold. Og når man først har bygget et slikt forhold, kan det være svært vanskelig å tenke seg å leve uten.


For eksempel liker du Pepsi eller Cola? Og kunne du klart hele livet uten? Og hvorfor velger du det ene forran den andre?


Er svaret nei her, har enten Pepsi eller Cola klart å bergtatt deg med mange gode sjekketriks.Comments


  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page